Warsztaty

Chcemy razem z Wami rozpocząć wspólną przygodę, której celem najważniejszym celem jest Wasz rozwój. Od wrzesnia do grudnia będziemy co tydzień spotykać się na warsztatch w Waszej szkole. To tematy, którymi będziemy się zajmować. Już wkrótce będzie dostępny harmonogram spotkań w Twojej szkole.

Wyjazdy

Śladami ngo-sów – jednodniowy wyjazd do kilku wybranych organizacji pozarządowych działających na terenie woj. opolskiego i małopolskiego (1-2 tydzień października 2015)
Wyjazd na Śląsk (2-3 tydzień grudnia 2015). Spotkanie będzie okazją do nawiązania relacji pomiędzy uczestnikami wszystkich grup biorących udział w projekcie oraz dokonania podsumowania i prezentacji Waszych projektów. Każda grupa będzie mogła zaprezentować swoje zdjęcia, filmy i podzielić się wrażeniami z realizacji.

Wasze projekty

Każda grupa będzie miała za zadanie przygotowanie i realizację małego projektu skierowanego do lokalnej społeczności. To Wy zadecydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Laboratorium Zmiany zapewniania Wam wsparcie koordynatora i środki na realizację zadania. Będzie to znakomita okazja do wykorzystania zdobytych umiejętności i pokazania innym,że watro się angażować .

Projekt współfinansowany przez

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności